Janusz Makuch in Australia

AUSTRALIAN INSTITUTE OF POLISH AFFAIRS

cordially invites you to a meeting with

JANUSZ MAKUCH

DIRECTOR

Kraków Jewish Festival of Culture

Date: Saturday, 11 November 2017
Time: 5pm

Venue: Armagh, 226 Kooyong Rd. Toorak

Entry: $15

Janusz Makuch is the director and co-founder of the Jewish Festival of Culture in Cracow, one of the biggest events of this kind in the world. The Festival was first organised in 1988 and has so far had 27 editions.

In 2017, the Festival hosted over 200 events, including musical performances, workshops, lectures, guided tours and attracted some 30,000 visitors. The Festival gathers around 200 artists and workshop leaders from all over the globe. The New York Times has described it as “the Jewish Woodstock”, while The Guardian has characterised it as “the most prominent symbol of Jewish renaissance”.

Janusz Makuch in common with all other festival organisers, is not Jewish.

In 2008, he became the first recipient of the prestigious Irena Sendler prize awarded by the Taube Foundation for preserving and revitalising Jewish heritage in Poland. For his work in this area, he was also awarded the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta by the President of Poland.

 

FOUNDER AND DIRECTOR OF ONE OF THE WORLD’S BIGGEST JEWISH FESTIVALS TO VISIT AUSTRALIA

Mr Janusz MAKUCH, the founder and the director of the Cracow Festival of Jewish Culture, will visit Australia in early November 2017. This annual event is one of the foremost celebrations of Jewish culture in the world today, both as regards to extent and success.

The Festival was founded in 1988 in Cracow, Poland, which had been a major flourishing centre of Jewish culture before the Second World War. Now, within the span of two decades, the Festival has become one of the most significant events of its kind in the world.

In 2017, the Festival hosted over 200 events, including musical performances, workshops, lectures, guided tours, and attracted some 30,000 visitors. The Festivals gathers around 200 artists and workshop leaders from all over the globe. The New York Times has described it as “the Jewish Woodstock,” whilst The Guardian has characterised it as “the most prominent symbol of Jewish renaissance.”

Janusz Makuch, in common with all other festival organisers, is not Jewish. In 2008, he became the first recipient of the prestigious Irena Sendler prize awarded by the Taube Foundation for preserving and revitalising Jewish heritage in Poland.

"It's a way to pay homage to the people who lived here," says Janusz Makuch when asked about the original purpose of organising the festival. “We never have been and never will be a klezmer festival! We are a festival of diverse worlds: the worlds of Ashkenazy, Sephardic, Oriental, and finally of Israeli culture.”

Mr Makuch is visiting Australia upon invitation of the Australian Institute of Polish Affairs.

Media Contact: Adam Warzel, mob. 0466 245 862;                                                                                                email: mwarzel@bigpond.net.au

 

AIPA 25 Anniversary Warsaw 22 September 2016

25th Anniversary of AIPA

A celebratory function hosted by the Australian Ambassador in Poland.

On 22 September 2016, His Excellency Paul Wojciechowski, the Australian Ambassador to Poland, hosted a function at his Warsaw residence to mark the 25th anniversary of the establishment of the Australian Institute of Polish Affairs. The function brought together many former AIPA guests and current AIPA members.  Those present included: Jan Krzysztof Bielecki, the former  Prime Minister of Poland; Adam Michnik, the editor-in-chief of Gazeta Wyborcza, and Janusz Onyszkiewicz, the former Polish Defence Minister--all of whom spoke.  In his keynote address, the President of AIPA, Adam Warzel, characterised the historic events of 1989 and the Polish elections of 4 June 1989 in particular, as the cornerstone of AIPA’s formation and continued success.

Read the key note address here.

25 lecie AIPy – Przemówienie Prezesa AIPA, Adam Warzela na uroczystości w rezydencji Ambasadora Australijskiego w Warszawie, 22/9/2016

Szanowny Panie Ambasadorze, Dostojni Goście, Drodzy Członkowie AIPy,

Przede wszystkim chciałbym na wstępie, w imieniu zarządu i członków Australijskiego Instytutu Spraw Polskich (AIPY), bardzo serdecznie podziękować Panu Ambasadorowi za tą wspaniałą inicjatywę zorganizowania przez ambasadę australijską, wieczoru upamiętniającego 25 lecie działalności Australijskiego Instytutu Spraw Polskich. Jestem szczerze wzruszony faktem, że to 25 lecie obchodzimy właśnie tutaj, w rezydencji ambasadora australijskiego, przedstawiciela rządu australijskiego w Polsce, bo to pokazuje, że być może trochę nam się przez te 25 lat udało osiągnąć i, co najważniejsze, że zostało to zauważone i docenione.

Szanowni Panstwo,

Australijski Instytut Spraw Polskich (AIPA), założony został we wrześniu 1991 roku. Była to w pewien sposób reakcja na sygnały płynące od australijskiej opinii publicznej, szczególnie tej opiniotwórczej, o podawanie więcej informacji dotyczących postępów w transformacji ustrojowej bloku post-komunistycznego, a Polski, jako lidera tych przemian, w szczególności. Polska zreszta była krajem o którym w Australii mowiło się dużo I często już w latach 80tych, a to za przyczyną Solidarności. Nic też dziwnego, że australijskie czynniki opiniotwórcze - intelektualiści, akademicy, media, politycy chcieli nadal, w sposób bardziej pogłębiony, śledzić ten historyczny process przemian. I to właśnie dlatego, aby sprostać temu zapotrzebowaniu na informacje o polskich przemianach, powstała AIPA.

Jednym z pierwszych ustaleń Instytutu było to, że będzie on organizacją australijską a nie polonijną, a więc, że będzie dzialal w sferze australijskiego mainstream a nie w sferze niszowej, reprezentując interesy i zainteresowania jednej z grup mniejszościowych. Zdecydowaliśmy, i przy tym postanowieniu trwamy, że działamy przede wszystkim jako obywatele australijscy, a nie Polscy emigranci do Australii. Efektem tego podejścia było ustawienie Instytutu na poziomie równopartnerskim w kontaktach z australijskimi organizacjami, placówkami rządowymi, uniwersytetatmi itd. Ustawiało to również Instytut nieco poza nawiasem głównego nurtu polonijnego, co jak się okazało było trafną decyzją bo w owym okresie, duża część Polonii była mocno zajęta sama sobą, szukając swojej nowej tożsamości, nowego modus operandi w nowej sytuacji historycznej w jakiej znalazła się Polska po 1989 roku.

Skoro mówimy o roku 1989 , to chciałbym powiedzieć, że data ta, data pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce, które uruchomiły reakcję łańcuchową w Europie Środkowo-Wschodniej, zawsze miała dla środowiska AIPy znaczenie kluczowe. Tak ze względów prawno-politycznych jak i symbolicznych – bo oznaczała koniec komunizmu w Polsce. Nie było w tym zresztą nic dziwnego, bo trzon AIPy, organizacji że przypomnę, powstałej w 1991 roku, stanowiły osoby które w latach 80-tych aktywnie działały w organizacjach solidarnościowych, bądź pro-solidarnościowych takich jak choćby – Biuro Informacyjne Solidarności w Australii, Australijski Fundusz Solidarności z Polską czy Fundacja Polcul, dla których Okrągly Stół i wybory 4 czerwca, byly wydarzeniami o kluczowym, historycznym znaczeniu.

Żadna refleksja na temat AIPy nie może pominąc innego ważnego nurtu w naszej dzialalnosci jakim jest prowadzenie dialogu polsko-żydowskiego. Warto pamiętać, że Australia, a szczególnie Melbourne jest wielkim skupiskiem Żydów pochodzących z Polski, którzy uratowali się z tragedii shoah. O ile wiem, tylko w Izraelu procent tej ludności jest większy. Stosunki polsko-zydowskie sa historycznie skomplikowane i często bolesne dla obu stron. Ale Instytut podjął ryzyko otwarcia takiego dialogu, bo uważaliśmy i uważamy nadal, że w tej nowej demokratycznej Polsce, w tej nowej post-komunistycznej przestrzeni, nie ma miejsca na białe plamy w kontaktach między narodami i grupami religijno-etnicznymi. Na pewno pomógł nam w tym fakt, że Australia jest modelowym krajem dialogu międzyetnicznego, a to ze względu na sukces polityki wielokulturowości, polityki, której głównym architektem był nasz rodak i pierwszy prezes Instytutu, prof. Jerzy Zubrzycki.

Myślę że ta refleksja rocznicowa nie byłaby kompletna bez powiedzenia kilku słów, o tym co zawsze było największym bogactwem Instytutu, a mianowicie o działaczach i współpracownikach AIPy. Pod tym względem Instytut miał wielkie szczęście bo od początku przyłączały się do nas osoby ideowe, doświadczone w pracy organizacyjnej, rozumiejące że aby mieć wyniki w pracy społecznej nie można działać tylko sprawnie ale i mądrze. Tą mądrość przekazywali AIPie także jej kolejni prezesi, ktorych chciałbym wymienić: profesorowie Jerzy Zubrzycki, Andrzej Ehrenkreutz, Martin Krygier i Jan Pakulski.

Jeśli miałbym wyróżnić tylko jedną osobę w tej mojej krótkiej refleksji, to chciałbym aby był to prof. Andrzej Ehrenkreutz, wybitny działacz niepodleglościowy ze Stanów Zjednoczonych, przybyły do Australii w 1987 roku. Bez jego wielkiego zaangażowania, olbrzymiego doświadczenia, szerokich kontaktów i właśnie tej mądrości spojrzenia, którą myślę że zaszczepił także u innych, Instytut z pewnością nie byłby tym czy jest obecnie.

Chciałbym w tym miejscu, bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom, członkniom i aktywistom AIPy, którzy przez ostatnie 25 lat wspierali nas i pracowali na nasz wspólny sukces.

W okresie naszej działalności AIPA współpracowała blisko z polskimi placówkami dyplomatycznymi na terenie Australii i australijskimi placówkami w Polsce, a szczególnie z ambasadorami i konsulami generalnymi. Zawsze wysoko ceniliśmy tą współprace, która nadała naszej działalności dodatkowy wymiar i pozwoliła na bliższe kontakty z wieloma instytucjami tak w Polsce jak i Australii.

Specjalnie podziękowanie zachowałem na koniec mojego wystąpienia. Chciałbym przekazać szczególne wyrazy wdzięczności dla prawie trzydziestu gości, którzy na zaproszenie AIPy zaszczyli Australię swoją obecnością. To dzięki Państwu Australijczycy wiedzą dziś więcej o Polsce, o jej historii, kulturze, gospodarce i co najwazniejsze o jej osiągnięciach ostatnich 27 lat.

Za to Państwu bardzo w imieniu AIPy dziękuję.

PUBLIC LECTURE BY PROF. JAN PAKULSKI. Is Democracy in Poland in Danger?

Public lecture by Prof. Jan Pakulski

Is Democracy in Poland in Danger?

Co-presented with Sydney Ideas and the Sydney Democracy Network

A recent series of controversial moves by the new Polish Government, especially the weakening of the Constitutional Tribunal and subjecting the public media to ministerial appointments and supervision, have triggered mass protests in Poland and concerns among EU officials.

Professor Jan Pakulski analyses these developments in the broader context of the rapid economic development, new social divisions, and the polarisation within the Polish political elite combined with electoral re-alignment. He argues that Poland shows some symptoms of ‘political decay’, weakening liberal democracy, and gradual transition towards populist ‘leader democracy’.

ABOUT THE SPEAKER:

Jan Pakulski, MA (Warsaw), PhD (ANU), is Professor Emeritus at the University of Tasmania, Fellow of the Academy of the Social Sciences in Australia (ASSA), Affiliate with Stanford Centre for Poverty and Inequality, Visiting Fellow and Professor at Oxford, Harvard, Stanford, CEU, and currently Collegium Civitas. He is the author/editor of 10 books and over 120 scholarly articles on political elites, democratisation, multiculturalism, post-communism, social movements, and social inequality. His most recent books are Toward Leader Democracy (with Andras Korosenyi, 2012), Declining Political Leadership in Australia (with Bruce Tranter, 2015) and Violence and the State (co-edited and co-written with Matt Killingsworth and Matthew Sussex, 2015).

Discussant:

Professor Jan Pakulski will be in conversation with Martin Krygier, Gordon Samuels Professor of Law and Social Theory at the University of New South Wales, co-director of its Network for Interdisciplinary Studies of Law, and Adjunct Professor at the Regulatory Institutions Network, Australian National University. Martin Krygier is a fellow of the Australian Academy of Social Sciences.

Event details

Spotkanie z Andrzejem Folwarcznym

AUSTRALIJSKI INSTYTUT SPRAW POLSKICH

zaprasza na spotkanie z

ANDRZEJEM FOLWARCZNYM

który wygłosi prelekcję pt:

Przywracanie Pamięci.

Dialog Polsko-Żydowski w Dzisiejszej Polsce

KIEDY: SOBOTA, 28 LISTOPADA, 4PM

GDZIE: ARMAGH, 226 KOOYONG RD, TOORAK

DONATION: $15

ANDRZEJ FOLWARCZNY założyciel i prezes fundacji Forum Dialogu, największej i najstarszej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim. Poseł na Sejm w latach 1997-2001 oraz przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Współredaktor książki Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim (2006) wydanej przez Forum Dialogu we współpracy z American Jewish Committee. W latach 1999-2004 wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej.

FORUM DIALOGU stawia sobie za cel tworzenie nowych więzi między współczesną Polską i Żydami, poprzez edukację, spotkania i budowanie zaufania między ludźmi. W ramach programu Szkoła Dialogu Forum pracuje z młodymi ludźmi z całej Polski, pomagając im odkryć żydowską historię ich miejscowości i rozwija w nich poczucie odpowiedzialności za zachowanie pamięci o polskich Żydach. Prowadzony przez Forum program wizyt studyjnych umożliwia liderom społeczności żydowskiej za granicą poszerzać wiedzę o historii Polski i stosunkach polsko-żydowskich. Programy te mają na celu obalanie stereotypów i budowanie mostów porozumienia między ludźmi.

Professor Norman Davies in Melbourne

Dear AIPA Friends,

On behalf of AIPA Executive I would like to invite you and your friends, to two meetings with the distinguished historian and author of many critically acclaimed books, professor Norman Davies.

Professor  Davies is scheduled to give two public lectures in Melbourne, followed by discussion:

Lecture 1 - “East is Beast, West is Best” or “Poland – A Normal Country?”   Saturday, 5th April, 4.00pm. Venue: Armagh House, 226 Kooyong Road Toorak. Refreshments will be served.

Lecture 2 - “Ukraine between the EU and Russia”.   Monday 7th April, 6.00pm Venue: Monash University, Caulfield Campus. European and EU Centre. Building H.

Please see the attached flyer for more details.

Kind Regards, 

Alexandra Dunwill

AIPA Secretary