Australian Institute of Polish Affairs

Expressions of solidarity and support for the new government of the Republic of Poland

Recently, Poland witnessed a remarkable transition in leadership, and it is with great pleasure that AIPA Board members took the opportunity to convey our warm wishes and support to the new Prime Minister, Mr Donald Tusk. 

We also sent a supportive email to the Speaker of the parliament, Mr Szymon Holownia, following the shameful behaviour of the far-right Confederation party MP, Grzegorz Braun, who demonstratively extinguished Hanukkah candles, in front of the Jewish community members, invited to the parliament to celebrate the Jewish festive season and Christmas. Holownia reacted forcefully excluding Braun from the sitting of parliament and said he would inform prosecutors about his actions. AIPA Board condemns Braun’s behaviour as a threat not only to liberal Polish democracy, which is rebuilding after eight years of populist PiS rule, but also to the basic cultural norms of the civilised world.

Both letters are attached for your perusal. 

With this new government taking the helm, numerous opportunities arise for us to further strengthen the Polish-Australian socio-cultural and socio-political connections and explore avenues for joint initiatives and partnerships.

As we eagerly await the unfolding of policies and initiatives under the leadership of Prime Minister Tusk and Speaker Holownia, we must remain actively engaged and open to potential avenues for collaboration, ensuring that our shared interests and values continue to flourish. I look forward to your support and engagement as we navigate this exciting new chapter in Polish governance and our ongoing efforts to enhance Poland’s profile within Australia and promote interest in Polish matters. 

Warm regards,

Dr Alexandra Margaret Dunwill

AIPA President

_____________________________________________________________________________

Premier Rządu RP

Pan Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze,

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje od wszystkich członków Australijskiego Instytutu Spraw Polskich (znanego jako AIPA – Australian Institute of Polish Affairs, aipa.net.au) z okazji wygranych wyborów i nominacji przez większość Parlamentu na Premiera nowego Rządu Koalicji 15 Października. To wielkie wydarzenie oglądaliśmy z wielkim wzruszeniem na antypodach. Przypominamy, że kierowana przez Pana KO zdobyła poparcie większości Polonii australijskiej, i ze cieszy się Pan popularnością i zaufaniem wśród wielu mieszkających tu Polaków i Polek, szczególnie wśród członków naszego Instytutu, którzy od 32 lat promują więzi polsko-australijskie. Jesteśmy także dumni z tego, że był Pan w 1981 roku – jako wybitny działacz Solidarności na Wybrzeżu – laureatem nagrody naszej siostrzanej organizacji polonijnej Polcul Foundation. 

Życzymy Panu dalszych sukcesów w naprawianiu szkód wyrządzonych Polsce przez poprzednie rządy, w odbudowie krzepkiej demokracji, rządów prawa i międzynarodowego prestiżu Polski. Bardzo serdecznie zapraszamy do wizyty w Australii – kiedy pozwolą na to obowiązki – śladem Pana wybitnych poprzedników, wybitnych Polaków i gości AIPA, między innymi, Jana Karskiego, Jana K. Bieleckiego, Bronisława Geremka, Janusza Onyszkiewicza, Marka Belki i wielu innych.

A przy tej radosnej okazji, składamy także Panu i wszystkim członkom nowego Rządu najlepsze życzenia Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku.

W imieniu Zarządu, 

Dr Alexandra Dunwill  – President Prof Jan Pakulski – Vice-President

Marszalek Sejmu RP

Pan Szymon Holownia

 
Szanowny Panie Marszalku,

Przekazujemy Panu i tym członkom Sejmu, którzy potępili haniebne zachowanie Posła Grzegorza Brauna z Konfederacji, nasze wyrazy solidarności i poparcia. Ludzie pokroju Brauna są zagrożeniem nie tylko dla liberalnej polskiej demokracji, odbudowującej się po ośmiu latach populistycznych rządów PiS, ale także dla podstawowych norm kulturowych cywilizowanego świata. Australijski Instytut Spraw Polskich (znany jako AIPA – Australian Institute of Polish Affairs, aipa.net.au), zdecydowanie odcina się od wszelkiego rasizmu, antysemityzmu i brunatnych ideologii. Dlatego jesteśmy Panu bardzo wdzięczni za szybka i zdecydowana reakcje potępiającą zachowanie Posła Grzegorza Brauna. Takie zachowanie nie może mieć miejsca w polskim parlamencie. Wymaga powszechnego piętnowania i przykładnych kar, łącznie z odebraniem mandatu poselskiego. Jesteśmy oburzeni, że polityczny ekstremista typu Brauna, może wykorzystywać forum sejmowe i przywileje poselskie dla niszczenia reputacji Polski, którą to reputację od lat staramy się odbudowywać poprzez działania naszego Instytutu. 

Przesyłamy wyrazy potępienia dla Brauna i wyrazy solidarności z obrońcami cywilizowanych norm kultury politycznej. Jednocześnie składamy Panu i członkom Koalicji 15 Października serdeczne gratulacje z okazji wyborczego sukcesu i nominacji na najwyższe stanowiska rządowe. Zapewniamy o naszym poparciu dla odbudowujących się rządów prawa i demokratycznych zasad sprawowania władzy.

Życzymy Panu dalszych sukcesów w budowaniu narodowej jedności, w odbudowie krzepkiej demokracji, rządów prawa i międzynarodowego prestiżu Polski. Bardzo serdecznie zapraszamy do wizyty w Australii – kiedy pozwolą na to obowiązki – śladem Pana wybitnych poprzedników, wybitnych Polaków i gości AIPA, między innymi, Jana Karskiego, Jana K. Bieleckiego, Bronisława Geremka, Jerzego Buzka, Marka Belki i wielu innych.

A przy tej radosnej okazji – nadchodzących Świąt i powrotu do demokratycznych zasad rządzenia – składamy także Panu i wszystkim członkom nowego Parlamentu i Rządu najlepsze życzenia Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku.

W imieniu Zarządu,

Dr Alexandra Dunwill, President, Prof Jan Pakulski, Vice-President                                                  

                                                                          

                             

    Comments are closed

    Australian Institute of Polish Affairs

    AIPA’s principal functions are performed on a voluntary basis, and its main source of income derives from membership fees. To become a member of our Institute your nomination must be proposed and seconded by two current AIPA members. Please contact us for details if you would like to become a member.
    Australian Institute of Polish Affairs © 2023. All Rights Reserved.