The Blog

Dezaprobata wobec decyzji IPN

28 December 2020,

AIPA WYRAŻA DEZAPROBATĘ WOBEC DECYZJI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ DOTYCZĄCEJ ZASŁUG PANA MIROSŁAWA CHOJECKIEGO

Australijski Instytut Spraw Polskich (AIPA) przyłącza się do Listu otwartego ws. Mirosława Chojeckiego podpisanego przez sześciu znamienitych naukowców i byłych członków Kolegium i Rady IPN, aby IPN nadał mu status działacza opozycji. AIPA, która powstała na bazie fali emigracji solidarnościowej z Polski do Australii, i której członkowie byli członkami opozycji oraz czynnie wspierali działania Solidarności z Australii, apelują o uznanie faktów znajduących się w aktach IPN, potwierdzonych poprzez badania historyczne oraz naocznych świadków i działaczy opozycji, którzy pamiętają jego działalność. Te fakty potwierdzają, że Mirosław Chojecki ma ogromne zasługi dla Polski jako aktywny członek i współzałożyciel KOR.

Uznanie działalności opozycyjnej Mirosława Chojeckiego pozostaje ważnym krokiem w utrwalaniu pamięci narodowej i promowaniu roli Polski w obaleniu komunizmu w Europie. Uznawanie i upamiętnianie działalności opozycyjnej w walce z komunizmem w Polsce, a w szczególności jej aktywnych działaczy, jest niezbędnym warunkiem budowania właściwej, opartej na faktach, pamięci historycznej, która jest niezbywalnym elementem przestrzeni demokratycznej w Polsce.

Dr Małgorzata Klatt,

President of the Australian Institute of Polish Affairs

Tags: ,