Zygmunt Sieradzki - the evening with poetry

In Sydney and Melbourne, AIPA has organized the events with both a social and a cultural focus. The guest of honour was a film producer, the author, and poet, Mr Zygmunt Sieradzki. He talked about his recently published poetry book, Accidental Kameleon (not a spelling mistake), and a documentary about his mother Wanda Sieradzka was screened. A Holocaust survivor, journalist, and poet, Sieradzka wrote the lyrics to many popular Polish songs, including the hit Nie płacz, kiedy odjadę (Don't cry when I'm gone). The song resonated with generations of Poles and was one of the greatest hits of the '60s.

A conversation with Zygmunt Sieradzki is also available on-line at the SBS radio link here.

AIPA Board Stands with Ukraine

A number of AIPA members have attended recent rallies in Melbourne, Sydney and Hobart in support of Ukraine. 

The Australian Institute of Polish Affairs stands in solidarity with the Ukrainian people and the Ukrainian state, so brutally attacked by Russia. 

We unequivocally condemn the Russian invasion of Ukraine and call for the harshest possible sanctions to be imposed on president Putin and his collaborators. 

By invading Ukraine, Russia has violated all international agreements, as well as the civilised values of freedom, democracy, and the right to national self-determination. We call for solidarity with Ukraine and support its right to independence, and to territorial integrity within its internationally recognised state borders.

27 February, 2022 Melbourne and Hobart

SIgned by:

Dr Alexandra Margaret Dunwill - President

Prof. Jan Pakulski – Vice President

Assoc/Prof. Gosia Klatt - Treasurer

Ms Kasia Muehlhaeuser  - Secretary

Dr Kasia Williams – Board Member

Dr Halina Zobel Zubrzycka – Board Member

Dr Robert Czernkowski – Board Member

SBS interview with the new President of AIPA

Dr Alexandra Dunwill was interviewed by radio SBS to talk about AIPA's achievements, new challenges, and plans for the future.

The link to the interview (in Polish) is here.

Review: Fenomen Australijskiego Instytutu Spraw Polskich

Dear AIPA Members and Supporters, Below is a review of the recently published book about AIPA titled 'Fenomen Australijskiego Instytutu Spraw Polskich. Przyklad aktywnosci obywatelskiej polskiej inteligencji w Australii po 1989 roku'. The review below was written by Adam Warzel, a founding member and President, in 2005-2009 and 2015-2017.

Fenomen Australijskiego Instytutu Spraw Polskich Zofii Kinowskiej-Mazaraki, wydana w listopadzie 2021 roku przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, to książka bezcenna dla tych którzy chcieliby dowiedzieć się o działalności polskiej emigracji w Australii na przestrzeni ostatnich 40 lat. Praca ta oparta jest na wynikach szczegółowej kwerendy tysięcy dokumentów i czasopism oraz badań ankietowych i bezpośrednich wywiadów z działaczami australijsko-polskiego Instytutu (AIPA), prowadzonych przez polską socjolożkę w ramach procesu habilitacyjnego. Podtytuł książki Przykład Aktywności Obywatelskiej Polskiej Inteligencji w Australii po 1989 roku, uściśla to co jest głównym obszarem analizy tejże pracy.

Ale zacznijmy od użytego w tytule terminu “fenomen” . Dlaczego autorka tak właśnie tytułuje książkę? To celne i uzasadnione pytanie na które odpowiedź znajdziemy spoglądając na działalność AIPy. To dzięki AIPie, w ciągu ostatnich 30 lat odwiedziło Australię w ramach tur odczytowych 3 polskich premierów, 1 wicepremier, 3 ministrów spraw zagranicznych, 3 prezesów Narodowego Banku Polskiego, czołowi reformatorzy polskiej gospodarki, wybitni działacze praw człowieka, dziennikarze, naukowcy i wiele znaczących postaci najnowszej historii Polski. Lista zaproszonych osób jest długa. Przyjechali by opowiadać o polskiej drodze do demokracji, o transformacji wczesnych last 90-tych, a w miarę upływu lat by opowiadać po prostu o Polsce. Wśród odbiorców informacji przekazywanych przez polskich gości byli i pozostają australijscy politycy i przedstawiciele placówek rządowych, naukowcy, dziennikarze, reprezentanci świata australijskiego biznesu i kultury, a także liderzy środowisk wielokulturowych, w tym przede wszystkim Żydzi i Ukraińcy. Tej ostatniej kwestii, autorka poświęca zresztą wiele miejsca przy okazji omawiania unikalnego dla emigracji polskiej na świecie – dialogu polsko-żydowskiego, zainicjowanego przez AIPę w Australii.

To wszystko, jak słusznie zauważa autorka, australijsko-polski Instytut osiągnął dysponując niewielkimi środkami finansowymi, polegając głównie na składkach członkowskich i zaangażowaniu społecznym swoich działaczy. Fenomen? Na to pytanie każdy odpowie sobie sam po przeczytaniu książki.

To co uderza czytelnika już od pierwszych stron Fenomenu, to niezwykła rzetelność i wieloaspektowość podejścia badawczego. Kinowska nie koncentruje się wyłącznie na opisie działań Instytutu, ale analizuje środowiska które powołały go do życia . Pokazuje kim byli/są działacze AIPy, tak w sensie tzw. metryki socjologicznej to znaczy: wykształcenia, wieku, płci, ale przede wszystkim motywów które nimi kierowały oraz proweniencji środowiskowo-organizacyjnej. Dla realizacji tego zadania i pokazania charakterystyki demograficznej środowiska AIPy, Kinowska przeprowadziła badania ankietowe wśród jej członków na które udzieliło odpowiedzi aż 47 osób.

Autorka doszukuje się korzeni powstałej w 1991 roku AIPy, w kilku organizacjach działających w Australii w latach 80-tych: Stowarzyszeniu Młodych Polaków w Melbourne, Fundacji Polcul, Związku Wolnych Polaków “Solidarność”, Biurze Informacyjnym NSZZ Solidarność i Australijskim Funduszu Solidarności z Polską, ale może przede wszystkim w stworzonym w USA przez Andrzeja Ehrenkreutza, Północno-Amerykańskim Studium Spraw Polskich.

Cechą wyróżniającą działaczy AIPy, na którą zwraca uwagę autorka, było i pozostaje ich zaangażowanie w istotne debaty publiczne, które przetoczyły się przez środowisko polskie w Australii pod koniec lat 80-tych. Jedną z nich była tzw. “wojna” wokół polskiej sekcji radia SBS 3EA, drugą, debata - poprzeć czy nie poprzeć?- wokół wyborów 4 czerwca 1989 roku. Obie kwestie miały silny efekt polaryzujący jeśli chodzi o australijską polonię, ale skonsolidowały środowiska które wkrótce miały utworzyć AIPę. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na niezwykle ciekawy wątek relacji pomiędzy tzw. starą (powojenną) falą emigracji polskiej a emigracją solidarnościową lat 80-tych. Bez zaznajomienia się z kwestią dynamiki tych relacji, nie można w pełni zrozumieć fenomenu AIPy.

Niezwykle ciekawym aspektem poruszanym przez Kinowską, jest dostrzeżony przez nią inteligencki charakter Instytutu. Autorka wyróżnia dwa elementy inteligenckości: wysokie wykształcenie członków organizacji i ich prospołeczny etos. Ta druga cecha wyraża się wg. autorki m.in. w dążeniu do realizowania interesu publicznego. Autorka zwraca uwagę na tzw. motyw służby, który jest dostrzegalny jako ważny cel zaangażowania społecznego działaczy tej organizacji.

Fenomen to książka ważna i świetnie napisana. Każdy kto jest choć trochę zainteresowany problematyką emigracji polskiej w Australii, powinien mieć ją w swojej bibliotece.

Gorąco ją Państwu polecam.

Adam Warzel, współzałożyciel AIPy, prezes w latach 2005-2009 I 2015-2017.

Książkę zamawiać można w: Instytut Studiów Politycznych PAN, Dział Wydawnictw00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20 tel. (22) 825-52-21 w.123 fax: (22) 825-21-46 E-mail: books@isppan.waw.pl

Dostępna też jako ebook

President's welcome address

Dear AIPA Members and Supporters. Dear Friends,

I want to take this opportunity to introduce myself as the new President of AIPA elected last November 2021. 

I am highly honoured to be entrusted with this role. It is a rewarding but also very challenging responsibility. 

I would like to thank our past President, Associate Professor Gosia Klatt, for leading our organisation in challenging circumstances for the last two years. Under her leadership, our Institute strengthened its digital presence and established new modes of operation. AIPA now has a new website and a YouTube channel. Due to the impossibility of meeting in physical spaces, we conducted several online webinars that opened new networking opportunities and established new connections in Europe and worldwide. I am pleased to assure you that Gosia Klatt will still serve on the AIPA Board as Treasurer. 

As President, I will continue implementing plans and initiatives started in the previous Term. Planning has begun for the 30th Anniversary of AIPA's inception and the launch of a recently published book about AIPA by Dr Zofia Kinowska from the Polish Academy of Sciences. We are organizing podcasts with the current and previous Australian Ambassadors to Poland and Polish Ambassadors to Australia to commemorate the 50th anniversary of the establishment of Polish Australian diplomatic relations. We have also been working towards the commemoration of the 40th anniversary of the Solidarity migration to Australia (which had to be abandoned last year due to the pandemic). We will continue to organise online webinars, and I foresee fascinating discussions with Poland's leading artists and other high-profile guests. We continue our negotiations with Olga Tokarczuk, regarding the possibility of her visit to Australia. 

This year marks a special anniversary - the centenary of the birth of Professor Andrew Ehrenkreuz. Born in 1921, Prof Ehrenkreutz was one of AIPA's founders and a past President. He passed away in 2008. 

If I may quote from Adam Warzel's commemorative article, available on our website, Andrzej Ehrenkreutz was 'a tireless champion for Poland's freedom and independence. […] The secret of his success as a political activist and lobbyist was that he never equated patriotism with Polonocentrism, thereby avoiding the trap of nationalism. He had a rare gift for bringing people together. He was an ardent patriot, a supreme political activist, a great scholar and, for those fortunate enough to know him, a close and loyal friend'.

To follow in his steps, and those of and other distinguished AIPA Presidents, is a real privilege for me.

I see AIPA's original objectives as still very relevant. They are: 

From a personal perspective, I would like to strengthen AIPA's narrative as a non-political organisation committed to liberal, democratic, and universal human values. We contest policies and actions that threaten those values, regardless of which political party stands behind them. 

With its roots in Australia’s established democratic system, AIPA strives to develop networks with Polish and Australian parliamentarians, diplomats, academics, intellectuals, and artists. Through such networking, we aim to enhance Poland's reputation, importance, and participation in a continually globalising world, and in the EU. 

I am looking forward to my term as President and I count on your support and participation.

I wish you a peaceful and safe Christmas, and a happy and prosperous New Year.

Best regards,

Dr Alexandra Margaret Dunwill

AIPA President