Supporting Polish activist and an Olympic and World Champion Dariusz Popiela

Dariusz Popiela is a social activist, a slalom kayaker, an Olympic and World Championship medallist and eight-times Polish Champion. He is a recipient of the Forum for Dialogue – Leaders for Dialogue grant in 2019, and in 2021 has been nominated for the POLCUL Foundation award which recognizes individuals engaged in building civic society in Poland.

Tygodnik Powszechny Foundation is supporting production of a film about Popiela’s work commemorating Jewish communities in Poland which disappeared during the Holocaust. You can support this initiative here.

The movie trailer is available here

We also encourage you to listen to the recent conversation with Dariusz Popiela by Karen Pakula from the Australian Society of Polish Jews and Their Descendants (ASPJ) here.

AIPA webinar: Reorientation of Poland’s Foreign Policy, and its implications (Piotr Buras)

Wednesday, 7 July 18.00 AEDT (10.00 CET): The meeting will be held remotely via Zoom

Recording available here:

https://cloudstor.aarnet.edu.au/plus/s/KbC0TwCAjVLJvdj/download

(for a password please contact AIPA info@aipa.net.au)

AIPA webinar: Reorientation of Poland’s Foreign Policy, and its implications

by Piotr Buras, the President of the European Council on Foreign Relations in Warsaw

After 1989, the trajectory of Poland’s diplomacy was set by Western values and the desire to join NATO and the EU. Later on, the strategic aim was to strengthen both structures and to sail a course through increasingly choppy waters that would prevent the need to choose between the US and the EU.  It was only in 2015 when Law and Justice (PiS) changed the bearing, playing the alliance with Trump atop the hierarchy of priorities, simultaneously setting a collision course with Europe. This change was deservedly viewed as controversial, but at least it was clear what it was guided by. The election of Joe Biden as the new U.S. President had a major impact on Poland’s position. While the ideological proximity of the Polish government to the U.S. administration disappeared, Warsaw lost its foreign policy compass.  In the seminar we would like to discuss if and how Poland’s foreign policy has embarked on a course of reorientation and what are the origins as well as possible implications of this process. We will take a closer look at the relationship with China, the regional Three Seas Initiative as well as the evolving relations  within the EU overshadowed by the rule-of-law problems.

Piotr Buras is the head of the Warsaw office of the European Council on Foreign Relations. His topics of focus include Germany’s EU and foreign policy, Poland in the EU, and EU politics. Buras is a journalist, author and expert on German and European politics. Between 2008 and 2012 he worked as a columnist and Berlin correspondent for Gazeta Wyborcza, the biggest Polish daily newspaper. He started his professional career in the late 1990s at the Center for International Relations in Warsaw, one of the first Polish think-tanks. He continued his career at the Institute for German Studies at the University of Birmingham and at the University of Wroclaw (Poland). He was also a visiting fellow at the Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. His recent book Moslems and the Other Germans. The Reinvention of the Berlin Republic was published in Polish in 2011.

Please contact: info@aipa.net.au for the zoom details.

Congratulations from AIPA to Izi Marmur for the Order of Australia

Congratulations to Mr Izydor Marmur who has been awarded of Medal (OAM) of the Order of Australia on 14 June 2021, for service to the Jewish community. The Order of Australia recognises Australians who have demonstrated outstanding service or exceptional achievement.

Izi worked tirelessly to strengthen Jewish-Polish relations through his service in a variety of roles:

Australian Society of Polish Jews and their Descendants

Community

Awards and recognition include:

Sources: https://www.gg.gov.au/queens-birthday-2021-honours-list; https://www.jwire.com.au/queens-birthday-honours-the-jewish-list-for-2021/

Edukacja oparta na dowodach – głos z Australii

Artykuł ukazał się na łamach Gazety Wyborczej 2 marca 2021

Jesteś znudzony czytaniem i wsłuchiwaniem się w wykłady? – studiuj na uniwersytecie Swinburne gdzie interaktywne ćwiczenia, nagrania wideo i podkasty to podstawa nauki” – to przekaz reklamy głównego sponsora trwającego właśnie turnieju tenisowego Australian Open, oglądanego przez miliony Australijczyków. Jest to doskonały przykład efektów przetaczającej się w tej chwili mody na naukę jako łatwej i przyjemniej zabawy, i odzwierciedla toczącą się dyskusję na świecie i oczywiście Polsce na łamach GW na temat jak uczyć, jak zdobywać wiedzę, i o roli wiedzy w świecie XXI wieku.

Jako nauczyciel akademicki na magisterskich studiach pedagogicznych, każdego roku widzę doświadczonych nauczycieli, którzy zapisują się na studia magisterskie w zakresie edukacji opartej na dowodach (Master of Evidence-based teaching) zdesperowanych o dostęp do najnowszej wiedzy oraz metod nauczania opartego o najnowsze badania naukowe. Celem programu jest kształtowanie umiejętności generowania, interpretowania i oceny różnych form danych dotyczących uczniów. Na podstawie danych zebranych w klasie, nauczyciele opracowują interwencje, które poprawią wyniki uczniów na poziomie indywidualnym, grupowym i szkolnym. Program opiera się na założeniu, że nie ma jednej, właściwej recepty na dobre nauczanie, a nauczyciel (najlepiej poprzez współpracę z innymi nauczycielami) musi wypracować rozwiązania dla swoich uczniów zbierając i analizując różnorodne dane dotyczące każdego ucznia. Uniwersytet w Melbourne jest jedyną uczelnią w Australii, która taki program oferuje, a który został oparty na badaniach naszych profesorów John’a Hattiego oraz Patrick’a Griffin’a. To dwaj najbardziej wpływowi naukowcy wiedzy o nauczaniu. Meta-analizy Hattiego opisane n.p w książce „Widoczne uczenie się dla nauczycieli”, to największe na świecie badania efektów nauczania (meta-analiza skupia 80 tys. badań i ćwierć miliarda uczniów), które dowodzą, że ekspertyza nauczycieli i kierownictwa szkoły to jedyny najbardziej znaczący czynnik wpływający na wyniki w nauce. Badania Hattiego pokazują, że żadne z ‘modnych’ rozwiązań takie jak: nowe technologie w klasie, rozmiar klas, rodzaj szkoły, czy lepsza infrastruktura, nie mają silnego wpływu na poprawę wyników w nauce.Co działa, to nauczyciele współpracujący z uczniami w dążeniu do realizacji jasno zdefiniowanych celów i wysoko postawionych kryteriów, gdzie regularny ‘feedback’ jest częścią zaufania utworzonego pomiędzy nauczycielem i uczniem.  Zaufanie jest budowane poprzez jasne zasady oceniania umiejętności uczniów z zastosowaniem skali rozwoju umiejętności i przy współpracy, i konsultacji, z innymi nauczycielami o czym pisze Patrick Griffin w „Assessment for Teaching”. Podejście Griffin’a do oceniania uczniów odchodzi od tradycyjnego modelu deficytowego (pokazującego czego uczeń nie umie robić) w stronę modelu rozwojowego (‘development model’), który skupia się na tym czego uczeń jest gotowy się uczyć. Pozwala to skupiać się na osiągnięciach uczniów a nie na ich niepowodzeniach.

Edukacja oparta na dowodach, a nie na intuicji czy opiniach i doświadczeniach indywidualnych nauczycieli staje się podstawą systemów edukacji na świecie i Australia wdrożyła szereg reform by nadzorować standardy nauczania pośród nauczycieli.  Na przykład w 2010 roku utworzono narodowy Instytut Nauczania i Kierownictwa Szkolnego (‘Australian Institute of Teaching and School Leadership’), aby regulować standardy programów kształcenia nauczycieli, oraz opracować minima znajomości języka i matematyki dla nowych nauczycieli – bez zdanego testu nie mogą dostać zgody na pracę w szkole.

Choć Australia jest na początku drogi tych przemian, wiemy że obarczanie samych nauczycieli odpowiedzialnością za zainicjowanie i wdrażanie nauczania zgodnego z najnowszymi badaniami nie przyniesie oczekiwanych skutków. To musi być zmiana systemowa, zorganizowana i długo-planowa. Przede wszystkim, nauczyciele szkolni, dyrektorzy i wykładowcy na uczelniach muszą mieć łatwy dostęp do najnowszych międzynarodowych badań naukowych - subskrybcja największych baz naukowych w Polskich instytucjach jest wciąż bardzo wąska, nawet na uczelniach. Po drugie, łatwość dostępu do wysokiej jakości programów dokształcania i doskonalenia umiejętności nauczycieli, szczególnie takich, które kładą nacisk na umiejętność zbierania i interpretowania danych, oraz wyszukiwania i analizy najnowszych badań naukowych. Oczywiście, korzystanie z najnowszych materiałów i badań prowadzonych w innych krajach Unii Europejskiej oraz samą Komisję Europejską przez organy odpowiedzialne za wypracowywanie strategii edukacji i polityki edukacyjnej jest koniecznością. Szokujace jest kompletne odsuwanie narodowej strategii edukacji od standardów i instrumentów unijnych. Od pięciu lat Plan Działalności MEN – strategiczny dokument wyznaczający kierunki rozwoju polskiej edukacji – nie odnosi się nawet do jednego dokumentu unijnego, co świadczy o zamykaniu się na wspólne rozwiązania edukacyjne, a co za tym idzie, jawne unikanie wdrażania edukacji opartej na dowodach w procesach decyzyjnych.

Dyskusja o celach edukacji i jakości szkoły, a także najodpowiedniejszych metodach nauczania opartych na dowodach nie może pominąć istniejącej krytyki dotyczącej konsekwencji wdrażania zmian opartych na dowodach np. rosnącej centralizacji zarządzania edukacją, standaryzacją nauczania, czy uzależnieniem polityki edukacyjnej od danych statystycznych (‘datafication’) i zbytnie poleganie na metodach porównawczych (‘league tables’). Niestety, nowoczesne problemy edukacji nie sprowadzają się do prostych rozwiązań, które działają we wszystkich systemach z takim samym efektem, ale wypracowanie w Polsce systemu edukacji budowanego na dowodach, dofinansowanie badań naukowych i doskonalenia nauczycieli w edukacji opartej na dowodach powinno stać się priorytetem polskiej strategii edukacji narodowej.

17 lutego 2021

Associate Professor Małgorzata Klatt

Melbourne Graduate School of Education, University of Melbourne

Prezes, Australian Institute of Polish Affairs (AIPA)

“Elite divisions and populist politics in Poland" lecture

AIPA is inviting to an on-line presentation by Prof. Jan Pakulski, titled:

“Elite divisions and populist politics in Poland - their causes and consequences”.

The lecture was held on Tuesday 18 May 2021, at 7.00pm AEST

The recording is now available.